Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Zdrowy Kosz

 

Definicje

 1. Konto– konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach.
 2. Klient – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
 3. Produkt – rzecz ruchoma sprzedawana za pośrednictwem Sklepu.
 4. Regulamin– niniejszy regulamin.
 5. Sklep– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem; zdrowykosz.pl
 6. Sprzedawca – Indiana Paulina Pożarycka, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12/3, 55-011 Siechnice, NIP: 8862835824, REGON: 385285062, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów.
 7. Newsletter – usługa Sprzedawcy polegająca na wysyłaniu Klientom, za ich zgodą bezpłatnych, informacji na temat promocji i rabatów Sklepu na podany przez Klienta w czasie Rejestracji adres poczty elektronicznej.
 8. Umowa - umowa sprzedaży zawierana na odległość między Sprzedawcą a Kupującym przy wykorzystaniu formularza elektronicznego dostępnego na stronach Sklepu.
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

Kontakt ze Sklepem/Sprzedawcą

 1. Adres pocztowy: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12/3, 55-011 Siechnice
 2. Adres e-mail: sklep@zdrowykosz.pl
 3. Telefon: +48 731 54 41 86
 4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): Ship Flow Centrum Logistyczne, ul. Oleska 26, 42-700 Lubliniec.
 5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: Ship Flow Centrum Logistyczne, ul. Oleska 26, 42-700 Lubliniec

 

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 3. Przeglądanie produktów w Sklepie nie wymaga zakładania Konta.
 4. Składanie Zamówienia możliwe jest na dwa sposoby:
  a) bez zakładania Konta, podając niezbędne dane do realizacji Zamówienia (dane osobowe, adres e-mail)
  b) przez założenie Konta (wypełniając dane: adres e-mail lub login, hasło)
 5. Wszystkie ceny widoczne w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w polskich złotych. Cena produktu nie zawiera kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail. Na życzenie Klienta, faktura może zostać wysłana w formie papierowej.
 7. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu niezbędne jest połączenie z Internetem, przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies oraz aktywne konto
  e-mail.
 8. Klient w każdej chwili, bez podawania przyczyny może zrezygnować z otrzymywania Newslettera wysyłanego przez Sklep. Rezygnacja możliwa jest za pomocą odnośnika znajdującego się w stopce wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter bądź za pomocą bezpośredniej wiadomości do Sprzedającego na adres sklep@zdrowykosz.pl
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 10. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronach internetowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma ODR, właściwa do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.

 

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy zalogować się do Konta, po uprzednim dokonaniu Rejestracji lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez Rejestracji.
 3. Złożenie zamówienia należy rozumieć jako prawidłowe wypełnienie Formularza znajdującego się w Sklepie w koszyku i kliknięcie przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".
 4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 6. Na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu zamówienia, Sprzedający dostarczy szczegóły złożonego Zamówienia.
 7. W przypadku wyboru przedpłaty (przelew, Przelewy24, karta płatnicza) przez Klienta, realizacja Zamówienia nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 5 dni od złożenia Zamówienia.

 

Płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 2. a) przelew tradycyjny na konto Sprzedającego
  b) przelew online (podmiotem świadczącym obsługę płatności jest PayPro S.A.)
  c) płatność kartą płatniczą w systemie płatności elektronicznych PayPro S.A.
  d) płatność przy odbiorze.

 

Wysyłka i czas realizacji

 1. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Koszty dostawy pokrywa Klient, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru przewoźnika. Przewidywany czas doręczenia oraz szczegółowy cennik znajduje się w zakładce Koszty i sposoby dostawy.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkty bez wad.
 5. Czas skomplementowania Zamówienia uzależniony jest od dostępności wybranych Produktów. W przypadku gdy w ramach jednego Zamówienia Klient wybrał Produkty o różnym terminie realizacji, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta, to czas skompletowania wybranych Produktów oraz czas dostarczenia Zamówienia w zależności od wyboru formy dostawy przez Klienta.
 7. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. 
 8. Klient otrzymuje informację o wysłaniu przesyłki na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail.
 9. Przed odebraniem paczki od przewoźnika, Klient powinien sprawdzić czy aby przesyłka lub towar nie został uszkodzony podczas transportu. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, Klient ma prawo spisać protokół z dostawcą paczki, który ułatwi i przyspieszy procedurę reklamacji.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin od odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres sklep@zdrowykosz.pl
 4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe WZÓR DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  Formularz odstąpienia od umowy
  Adresat: Zdrowy Kosz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12/3, 55-011 Siechnice
  – Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
  – Data zawarcia umowy lub odbioru:
  – Imię i nazwisko konsumenta:
  – Adres konsumenta:
  – Zwrot pieniędzy na:
  – Podpis konsumenta:
  – Data:
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowani o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Prawo do zwrotu nie przysługuje, gdy przedmiotem świadczenia jest:
  a) rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  c) rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 10. Zwracany Produkt należy wysłać na adres: Zdrowy Kosz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12/3, 55-011 Siechnice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 11. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Bezpośredni koszt zwrotu rzeczy w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

 

Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania Produktu.
 3. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Zdrowy Kosz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12/3, 55-011 Siechnice
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
  Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  c) żądać wymiany na rzecz wolną od wad.
 7. Reklamacja z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu powinna zawierać dane adresowe Klienta, numer zamówienia oraz informacje o przyczynach reklamacji. WZÓR ZGŁOSZENIA REKLAMACJI
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta, zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, przetwarzane są w celu realizacji zawartej Umowy Sprzedaży lub jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być: 
 4. Klient ma prawo do dostępu treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Szczegółowe informacje ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności.

 

Postanowienia końcowe

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie w zakładce REGULAMIN.
 2. O ważnych zmianach w Regulaminie to jest zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, na wskazany przez niego wcześniej w Formularzu adres e-mail.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.